Portret Hanny Mickiewiczowej

Portret Adama Rymwida Mickiewicza, 1942

Portret Rufina Morozowicza, 1913

Portret Walerii Morozowicz

Maska pośmiertna Jana Szczepkowskiego, 1964

Maska pośmiertna Marszałka Józefa Piłsudskiego, brąz

Maska pośmiertna Marszałka Józefa Piłsudskiego - 1935 rok

Maska pośmiertna Władysława Skoczylasa

Autoportret 1960

Autoportret, 1952, brąz

Portret Edwarda Leszczyńskiego, 1911

Portret Heleny Fiderkiewicz

Projekt postaci Tadeusza Kościuszki

Popiersie Wojciecha Bogusławskiego

Popiersie Wojciecha Bogusławskiego

Głowa Wojciecha Bogusławskiego

Projekt pomnika Wojciecha Bogusławskiego

Projekt pomnika Stanisława Moniuszki

Pomnik Juliusza Słowackiego

Pomnik Adama Mickiewicza – fragment 1949

Portret Ireny Anders

Irena Anders (marmur karraryjski)

Portret Marii Wiśniewskiej

Portret Kobiety, 1942

Portret Adama Dobrodzickiego

Portret Tadeusza Garczyńskiego

Świt, 1927

Nad przepaścią, 1910-1913

Pokrywa sarkofagu Marszałka Piłsudskiego - wariant I

Pokrywa sarkofagu Marszałka Józefa Piłsudskiego – wariant II

Marszałek Piłsudski – fragment sarkofagu

Marszałek Piłsudski - granitowy fragment sarkofagu

Twarz Piłsudskiego – studium do pokrywy sarkofagu

Marszałek Piłsudski – popiersie

Projekt pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1937

Marszałek Józef Piłsudski

Szkic postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Studium postaci kobiecej do pomnika Walk o Niepodległość w Warszawie (znana również jako Polonia - studium) 1923 r.

Projekt Polonii

Dziewczynka z lalką

Anioł z trąbką

Anioł ze skrzypcami

Pastuszek adoracyjny

Chrystus Frasobliwy

Anioł Męki Pańskiej (z kielichem), 1917-1918

Anioł Męki Pańskiej (z gwoździami i młotkiem), 1917-1918

Anioł Męki Pańskiej (z koroną cierniową), 1917-1918

Anioł Męki Pańskiej (z włócznią), 1917-1918

Ewangeliści Św. Łukasz, ok. 1910 r.

Ewangeliści Św. Marek, ok. 1910 r.

Ewangeliści Św. Mateusz, ok. 1910 r.

Bolesław Chrobry

Główka Zielonego Balonika

Główka Zielonego Balonika

Główka Zielonego Balonika

Chrystus Frasobliwy, brąz

Autoportret, 1960, brąz

Popiersie Hanny Mickiewicz, brąz

Portret Adama Rymwida Mickiewicza, brąz

Portret Walerii Morozowicz, brąz

Portret Rufina Morozowicza, brąz

Marszałek Józef Piłsudski, brąz

Mała Hania Szczepkowska (Mickiewicz)