Element zdobniczy budynku BGK 1929-1931

Orzeł piastowski

Praca - projekt płaskorzeźby na zachodniej ścianie ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego 1929-1931

Przestworza, Orka, Praca - projekt płaskorzeźbionej supraporty na północną ścianę ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego

Fragment Kapliczki Bożego Narodzenia (Trzej Królowie)

Orzeł jagielloński

Piast - projekt medalu

Herb Miasta, 1945

Projekt płaskorzeźby Orka 1927-1928

Projekt płaskorzeźby Rzemiosło

Projekt płaskorzeźby Żniwa 1927-1928

Sarkofag Andrzeja Potockiego

Sztuka / Sztuki piękne, 1927-1928

Medalion - 100 rocznica Powstania Listopadowego - 1930

Epitafium Piotra Krasnodębskiego

Fragment Kapliczki Bożego Narodzenia (Anioł ze skrzypcami)

Królowa Korony Polskiej

Medalion Antoniego Godlewskiego „Antka Rozpylacza”

Myśl twórcza / Prawica i lewica, 1927-1928

Płaskorzeźby dla Ministerstwa Leśnictwa

Płyta Nagrobna Matki artysty - Józefy Szczepkowskiej z Kuczyńskich (1840-1891)

Sport / Przysposobienie obronne, 1927-1928

Żniwiarz - płaskorzeźba

Anioł Męki Pańskiej (z włócznią), 1917-1918

Fragment Kapliczki Bożego Narodzenia (Anioł z trąbką)

Anioł z trąbką

Anioł Męki Pańskiej (z gwoździami i młotkiem), 1917-1918

Anioł Męki Pańskiej (z koroną cierniową), 1917-1918

Myśl twórcza (Prawica i lewica) – studium

Portret dziewczęcy - 1959

Romuald Traugutt - projekt medalu

Projekt płaskorzeźb dla Ministerstwa Hutnictwa

Anioł Męki Pańskiej (z kielichem), 1917-1918

Wniebowzięcie Matki Boskiej, 1927 r.

Drzewo/Ptaki płaskorzeźbiona supraporta na północnej ścianie ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego 1929-1931

Miary - płaskorzeźbiona supraporta na północnej ścianie ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego 1929-1931

Wagi - płaskorzeźbiona supraporta na północnej ścianie ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego 1929-1931

Anioł ze skrzypcami

Sztuki piękne z fasady Sejmu - drewno