Bibliografia

    Źródła informacji zawartych na stronie:

  • Bartoszek Monika, Jan Szczepkowski, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko, 2014
  • Chrudzimska – Uhera Katarzyna, JAN SZCZEPKOWSKI, ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ, Urząd Miejskiw Milanówku, 2008 r.
  • Chrudzimska-Uhera Katarzyna, Małżeństwo z rozsądku? : czyli o artystycznych dylematachi kompromisach w czasach władzy ludowej, w oparciu o działalność społeczną, wypowiedzi i projektyrzeźbiarskie Jana Szczepkowskiego z lat 1945-1964, Saeculum Christianum: pismo historyczne
  • Chrudzimska-Uhera Katarzyna, O rzeźbiarzu (nieco) zapomnianym, Niepodległość i Pamięć 17/1 (31),257-271, 2010
  • Chrudzimska-Uhera Katarzyna, Prof. Jan Szczepkowski i jego dzieło (1878-1964), Milanówek MiejsceMagiczne pod red. Andrzeja Pettyna, Towarzystwo Miłośników Milanówka, 2005
  • Dubrowska Małgorzata, Zakłady brązownicze Krasnosielskiego, Wasilewskiego, Krantza (vel Kranca)i ich odlewy artystyczne, Almanach Muzealny 1, 125-144, Warszawa, 1997
  • Ivan Meštrović / Józef Piłsudski. Historia jednego pomnika, Ewa Ziembińska, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018
  • Koszuta Mariusz, Spacer z Walerią po letnisku Milanówek, Wydawnictwo Impress, Warszawa 2010 r.
  • Morozowicz – Szczepkowska Maria, Z lotu ptaka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1968
  • Nartonowicz-Kot Maria, Sprawa pomnika Tadeusza Kościuszki w okresie międzywojennym w Łodzi,Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 3, 1981
  • Orzeł polski w rozwoju dziejowym, Światowid/ 26.12.1936/ Kraków/ Rok 13, Nr 52
  • Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa, 1973
  • Szczepkowski Jan, Wypukłe i wklęsłe. Wspomnienia, Wstęp, opracowanie i komentarz Katarzyna Chrudzimska - Uhera, Urząd Miasta Milanówka, Milanówek, 2010
  • Więcek Natalia, Konserwacja i problematyka niestabilnego podłoża konstrukcyjnego projektu pokrywy sarkofagu Józefa Piłsudskiego na Wawelu autorstwa Jana Szczepkowskiego. Praca mag. pod kierunkiem dr hab. Janusza Smazy, Warszawa 2015/2016.

    Strony internetowe:

  • 1944.pl
  • 95lat.bgk.pl
  • biogramy.pl
  • culture.pl
  • encyklopedia.pwn.pl
  • ipsb.nina.gov.p
  • jednasztuka69.wordpress.com
  • magazyn.o.pl
  • milanowek.eu
  • muzea.malopolska.pl
  • opolnocywparyzu.pl
  • pl.wikipedia.org
  • polonika.pl
  • um.warszawa.pl
  • wielkahistoria.pl
  • wilno.tvp.pl
  • zsp-kenar.pl