Bibliography

  Information sources:

 • Bartoszek Monika, Jan Szczepkowski, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko, 2014
 • Chrudzimska – Uhera Katarzyna, JAN SZCZEPKOWSKI, ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ, Urząd Miejskiw Milanówku, 2008 r.
 • Chrudzimska-Uhera Katarzyna, Małżeństwo z rozsądku? : czyli o artystycznych dylematachi kompromisach w czasach władzy ludowej, w oparciu o działalność społeczną, wypowiedzi i projektyrzeźbiarskie Jana Szczepkowskiego z lat 1945-1964, Saeculum Christianum: pismo historyczne
 • Chrudzimska-Uhera Katarzyna, O rzeźbiarzu (nieco) zapomnianym, Niepodległość i Pamięć 17/1 (31),257-271, 2010
 • Chrudzimska-Uhera Katarzyna, Prof. Jan Szczepkowski i jego dzieło (1878-1964), Milanówek MiejsceMagiczne pod red. Andrzeja Pettyna, Towarzystwo Miłośników Milanówka, 2005
 • Dubrowska Małgorzata, Zakłady brązownicze Krasnosielskiego, Wasilewskiego, Krantza (vel Kranca)i ich odlewy artystyczne, Almanach Muzealny 1, 125-144, Warszawa, 1997
 • Ivan Meštrović / Józef Piłsudski. Historia jednego pomnika, Ewa Ziembińska, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018
 • Koszuta Mariusz, Spacer z Walerią po letnisku Milanówek, Wydawnictwo Impress, Warszawa 2010 r.
 • Morozowicz – Szczepkowska Maria, Z lotu ptaka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1968
 • Nartonowicz-Kot Maria, Sprawa pomnika Tadeusza Kościuszki w okresie międzywojennym w Łodzi,Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 3, 1981
 • Orzeł polski w rozwoju dziejowym, Światowid/ 26.12.1936/ Kraków/ Rok 13, Nr 52
 • Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa, 1973
 • Szczepkowski Jan, Wypukłe i wklęsłe. Wspomnienia, Wstęp, opracowanie i komentarz Katarzyna Chrudzimska - Uhera, Urząd Miasta Milanówka, Milanówek, 2010
 • Więcek Natalia, Konserwacja i problematyka niestabilnego podłoża konstrukcyjnego projektu pokrywy sarkofagu Józefa Piłsudskiego na Wawelu autorstwa Jana Szczepkowskiego. Praca mag. pod kierunkiem dr hab. Janusza Smazy, Warszawa 2015/2016.

  Websites:

 • 1944.pl
 • 95lat.bgk.pl
 • biogramy.pl
 • culture.pl
 • encyklopedia.pwn.pl
 • ipsb.nina.gov.p
 • jednasztuka69.wordpress.com
 • magazyn.o.pl
 • milanowek.eu
 • muzea.malopolska.pl
 • opolnocywparyzu.pl
 • pl.wikipedia.org
 • polonika.pl
 • um.warszawa.pl
 • wielkahistoria.pl
 • wilno.tvp.pl
 • zsp-kenar.pl