Przestworza, Orka, Praca - projekt płaskorzeźbionej supraporty na północną ścianę ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego

W październiku 1929 r. rozstrzygnięto „Konkurs na monumentalne płaskorzeźby do nowobudującego się gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego” („Architektura i Budownictwo” nr 9, 1929). Miały ozdobić ryzalit z głównym wejściem do gmachu od strony Al. Jerozolimskiej. Z dziewięciu nadesłanych prac za najlepszy uznano projekt Jana Szczepkowskiego. Konkursowemu jury przewodniczył wiceprezes Rady Nadzorczej BGK w latach 1929-1931 gen. dr Feliks Maciszewski. W jego składzie znaleźli się również projektant gmachu centrali prof. R. Świerczyński, laureat IV nagrody w konkursie na gmach i kierownik jego budowy A. Zacharjewicz, autor m.in. projektu witraży w oknach ryzalitu i od strony wewnętrznego dziedzińca w budowanym gmachu BGK prof. malarstwa i grafiki W. Jastrzębowski, oraz trójka znanych architektów: M. Lalewicz, A. Szyszko-Bohusz i K. Stryjeński.
Wszystkie nadesłane na konkurs prace zostały wystawione w należącym do BGK pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie, gdzie w latach 1927-1931 mieściła się część departamentów centrali BGK.

Płaskorzeźby do dzisiaj znajdują się na ryzalicie gmachu od strony Al. Jerozolimskich. Przewidywane były od początku przez projektanta gmachu prof. Rudolfa Świerczyńskiego, gdy tylko wykrystalizowała się ostateczna wersja wielokrotnie modernizowanego projektu. Na zwycięski projekt J. Szczepkowskiego składał się cykl płaskorzeźb, zamontowanych na trzech bokach ryzalitu z głównym wejściem do gmachu. Na lewym boku ryzalitu od strony Nowego Światu patrząc od góry znalazły się kolejno zatytułowane przez Szczepkowskiego następujące płaskorzeźby: Walka z Przestworzem, Plon, Praca, Powierzchnia Ziemi, Wnętrze Ziemi. Na prawym boku od strony ul. Brackiej kolejno od góry Przestworza, Orka i Praca. Na froncie nad głównym wejściem do budynku począwszy od lewej strony umieszczono płaskorzeźby symbolizujące kolejno Miary, Drzewo i Wagi. Płaskorzeźby zamontowano na gmachu w latach 1930-1931, a sam gmach całkowicie do użytku oddano 6 grudnia 1931 r.

Wymiary tego gipsowego projektu to 31 cm szerokości, 98 cm wysokości oraz 4,5 cm głębokości.