Szkic Łuku Triumfalnego 1957-1958

Szkic projektu Łuku Triumfalnego Bohaterów Warszawy wykonany ołówkiem na papierze przyklejonym do sklejki, znajdujący się w dębowej ramie pokrytej politurą.

Szczepkowski widząc zniszczenia II Wojny Światowej poczuwał się do odpowiedzialności za przyszły kształt stolicy. Dając upust swoim zainteresowaniom architektonicznym i urbanistycznym zaczął kreślić wizję odbudowy Warszawy jeszcze w trakcie trwania wojny. Szkic przedstawia zmodyfikowaną wersję łuku triumfalnego Józefa Piłsudskiego z placu na Rozdrożu. W wersji z 1946 roku pod nazwą Łuk Niepodległości miał gloryfikować polską historię walk o wolność. A kiedy w 1957 roku ogłoszono konkurs na monument Bohaterów Warszawy, Szczepkowski zaproponował kolejny wariant swojego projektu.

Wymiary rysunku to 105 cm wysokości, 152 cm szerokości oraz 0,6 cm grubości.