Projekt płaskorzeźb dla Ministerstwa Hutnictwa

Są to gipsowe odlewy przedstawiające zawody hutnicze, mające być częścią realizacji dekoracji płaskorzeźbionych budynku Ministerstwa Hutnictwa.
Projekt został zlecony artyście w 1950 roku bez rozpisywania konkursu. Zlecenie pierwotnie zakładało jak zauważa Katarzyna Chrudzimska — Uhera, realizację stu płaskorzeźb na elewacjach budynków przy parzystej części numerów 80-86 na ul. Marszałkowskiej. Ostatecznie gmach wzniesiono w 1957 r., nie realizując dekoracji Szczepkowskiego.
Artyście po tym incydencie obiecano wykorzystanie projektów przy zaawansowanej wówczas budowie MDM-u.

Wysokość płaskorzeźb wyraża się pomiędzy 28-31 cm, szerokość 11,5-13,5 cm a głębokość 3-5 cm.