Drzewo/Ptaki płaskorzeźbiona supraporta na północnej ścianie ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego 1929-1931

W październiku 1929 r. rozstrzygnięto „Konkurs na monumentalne płaskorzeźby do nowobudującego się gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego” („Architektura i Budownictwo” nr 9, 1929). Miały ozdobić ryzalit z głównym wejściem do gmachu od strony al. Jerozolimskiej. Z dziewięciu nadesłanych prac za najlepszy uznano projekt Jana Szczepkowskiego.
Wszystkie nadesłane na konkurs prace zostały wystawione w należącym do BGK pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie, gdzie w latach 1927-1931 mieściła się część departamentów centrali BGK.

Płaskorzeźby Jana Szczepkowskiego do dzisiaj ozdabiają ryzalit nad głównym wejściem do gmachu centrali BGK przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Na frontowej części znajdują się trzy płaskorzeźby zatytułowane Miary, Drzewo i Wagi. Na wschodniej, lewej stronie ryzalitu od góry znajdują się kolejno Walka z Przestworzem, Plon, Praca, Powierzchnia Ziemi oraz jej Wnętrze. Na zachodniej, prawej ścianie, od góry widzimy Przestworza, Orkę i Pracę.

Wymiary tego patynowanego gipsowego projektu to 141 cm szerokości, 91 cm wysokości oraz 8 cm głębokości.