Bolesław Chrobry

Figura przedstawia pełnoplastyczną postać Bolesława Chrobrego, pierwszego koronowanego króla Polski. Według publikacji Jan Szczepkowski życie i twórczość Katarzyny Chrudzimskiej – Uhera figura jest elementem projektu Słupa Piastowskiego. W pierwszych wiekach po śmierci, króla Bolesława I nazywano Wielkim. Dopiero u samego schyłku rozbicia dzielnicowego przy jego imieniu pojawił się znany dzisiaj przydomek. Zdaniem filologa Ryszarda Gansińca stało się tak, bo w czasach Przemysła II – gdy w decydującą fazę wchodziły projekty odbudowy Królestwa Polskiego – przydomek „Wielki” wydawał się zbyt mało charakterystyczny i indywidualny, by odpowiadać zasługom twórcy potęgi państwa Piastów. Chrobry to we wczesnośredniowiecznej polszczyźnie człowiek „dzielny”, „waleczny”.

Wymiary obiektu to 22 cm wysokości, 15 cm szerokości oraz 11,5 cm głębokości.