Anioł z kropielnicą, brąz

Wykonany z brązu odlew anioła z trzymaną w rękach kropielnicą. Kropielnica zwana inaczej aspersorium to naczynie ze święconą wodą, umieszczone na trwale w przedsionku kościoła (kruchcie), czasem także jako zagłębienie w ścianie mające formę naczynia.

Eksponat znajduje się w zbiorach Fundacji im. Marii i Jana Szczepkowskich.