Szkic postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Jest to studium postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonane z białego gipsu nałożonego na drewnianą konstrukcję. Rzeźba jest wysoka na 43 cm, szeroka na 25 cm oraz głęboka na 28 cm.

Postać Marszałka została przedstawiona w lekkim kontrapoście z prawą nogą wysuniętą do przodu. Po ułożeniu ciała (lewa ręka oparta na brzuchu, prawa opuszczona wzdłuż tułowia) możemy wnioskować, że był to szkic do późniejszego przedstawienia Marszałka podpartego na szabli. Widoczny między nogami fragment drewnianej konstrukcji sugeruje, że w ostatecznej formie Marszałek miał być ubrany w długi wojskowy płaszcz.